• Nederlands
  • Engels
 

Het Talentenspel voor jongeren

Als je wil weten wat je wel kan in plaats van wat je niet kan.

Ben je een jongere (11 tot 19 jaar) en ben je op zoek naar je talenten, je (levens)missie/ wensdroom, weet je niet waar je goed in bent en vindt je het moeilijk om studiekeuzes te maken, ben je op zoek naar inspiratie en innerlijke motivatie, krijg je geen energie van de dingen die je doet, gaan de dingen die je doet moeizaam in je leven of heb je behoefte aan duidelijkheid over de voor jou juiste richting in je leven, studie en/of werk? Dan is het talentenspel een interventie die jou kan helpen om duidelijkheid te krijgen en verandering in je leven, studie en/of werk te brengen.

Iedereen wordt geboren met talenten die in de loop van het leven door omstandigheden worden aangewakkerd dan wel gedoofd. Zoals kinderen die op jonge leeftijd te horen krijgen dat ze niet kunnen tekenen, zingen, dansen, organiseren of leren. Terwijl deze talenten diep van binnen wel aanwezig zijn wordt er besloten om er niks mee te doen. Want ik kan het toch niet. Hierdoor blijven talenten onbenut. Of men kent de eigen talenten niet.

Talenten geven kleur aan de mans en zijn de bouwstenen van onze wensdroom. Hoe meer iemand bewust is van zijn of haar talenten en daarmee verbonden is, des te eenvoudiger wordt het om de dingen te doen die gemakkelijk gaan, energie geven en gelukkig maken. Hoe duidelijker iemand zijn of haar wensdroom voor ogen heeft, hoe gemakkelijker het wordt om jeuzed te maken en richting in het leven, werk, studie en relaties.

Wat is het?
Het Talentenspel voor jongeren is een middel tot het ontdekken van je unieke talenten, hoe deze talenten samenwerken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, het contact met je omgeving en je bijdrage in de maatschappij, je wensdroom.

Werkwijze
Het Talentensepel voor jongeren bestaat ui twee borden. Het eerste is het Nautilusbord; hiermee beginnen we het spel. Het dient om je talenten te leren kennen, de onderlinge relaties te zien, en als koning/koningin inzicht te krijgen in hoe jij je innerlijk koninkrijk regeert.

Het tweede bord is het piramidebord; dit laat de samenhang en hiërarchie van je talenten zien en geeft de blauwdruk van je wensdroom of (levens)missie.

Het spel is positief intensief. het maakt de talenten wakker waar je energie van krijgt en zin hebt om dingen te doen.

Een traject bestaat uit een intakegesprek van ongeveer een uur, waarbij ook de ouder(s) aanwezig zijn; daarna volgen twee sessies van elk 2 a 3 uur (op verschillende dagen, maar dat kan ook op één dag) en tot slot een eindgesprek met ouders en jongere.
Aan het einde van elke sessie worden er concrete actieplannen gemaakt om mee aan te slag te gaan.

Voor wie is het en wanneer kan het Talentenspel voor jongeren werken?
Voor jongeren en volwassenen (met traumatische ervaringen of die onbewust zijn van hun talenten in hun jonge jaren)

Individueel
Met (levens) vragen of op zoek naar;

- eigen talenten
- persoonlijke ontwikkeling
- meer in eigen kracht staan
- geluk en energie
- studierichting
- eigen unieke plek
- traumaverwerking
- focus
- innerlijke rust
- zelfvertrouwen
- richting in het leven/ studie/ werk
- gemakkelijker keuzes kunnen maken
- authenticiteit
- stoppen met pesten
- stoppen met gepest worden

Het spel wordt onder begeleiding gespeeld. Het is een inzicht- en integratiespel en werkt diagnostisch én therapeutisch tegelijk.

Groepsworkshops
In een 3 daagse workshop wordt het Talentenspel voor jongeren door maximaal 6 jongeren gespeeld.

Wat kun je daarmee bereiken?
Het spel werkt vanuit het inzicht dat iedereen een levensmissie te vervullen heeft waarvoor hij/zij uiteraard de talenten heeft gekregen. Wanneer we bewustzijn van onze talenten en deze dienstbaar inzetten voor het grote geheel, krijgen we alles wat we nodig hebben en kunnen we werkelijk gelukkig zijn.


Data
Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved