• Nederlands
  • Engels
 

Visie

Mens


Heliotropo werkt vanuit de visie dat de mens een uniek en veelzijdig schepsel is met eigen talenten voor een gelukkig en succesvol bestaan. De mens ontwikkelt zich en leeft in relatie met anderen en het andere (natuur,geloof,..). Het is van belang de manier waarop u contact maakt met uw omgeving te onderzoeken: zo kunt u ontdekken hoe uw persoonlijke ontwikkeling vorm kan krijgen binnen dit contact/ deze relaties. In onze cultuur is bij veel mensen de verbinding met hun gevoelswereld onderbroken. Ze zitten gevangen in piekeren en zijn deels afgesloten van hun emotionele en lichamelijke ervaringen. Deze laatste doen zich vaak alleen nog voor in de vorm van pijn of klachten. Eén van de methoden van werken is, via lichamelijk bewustzijn, het contact met de emotionele binnenwereld in balans brengen, zodat levenslust en vitaliteit worden hersteld. Van belang voor dit herstel zijn het inzicht krijgen in patronen die u hebt aangeleerd in het omgaan met uw leefomgeving, en het ontdekken dat u daarin keuzes kunt maken.

Organisatie


Heliotropo werkt vanuit de de ervaring (sinds 1988) en overtuiging dat organisaties continu worden beïnvloed door interne- en externe   factoren. Twee belangrijke en moeizaam te veranderen factoren zijn menselijk gedrag en bedrijfscultuur. Deze beïnvloeden elkaar continu en kunnen de bedrijfsvoering verstoren. Wat soms niet direct zichtbaar maar wel voelbaar is. Heliotropo is ervaren in het doorzien en onderscheiden van de mechanismen achter het huidige gedrag en bedrijfscultuur, op het juiste moment inzetten van de juiste oplossingsgerichte interventies, met effectieve- en efficiënte oplossingen. Verandering wordt gerealiseerd door:

  • bewustwording van de mechanismen achter het huidige gedrag en de daarvoor benodigde interventies in te zetten,
  • verbinding tussen medewerkers tot stand brengen door de voordelen van diversiteit te doorzien,
  • Iedere individuele medewerker vanuit innerlijke kracht zijn/haar kwaliteiten en talenten verder kan ontwikkelen,
  • door openheid een betere samenwerking ontstaat, 
  • als een team/ organisatie naar buiten treden en de essentie van de bedrijfsdoelen uitdragen.  
Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved