• Nederlands
  • Engels
 

Joyce Wazirali

Mijn naam is Joyce Wazirali. Sinds 1988 heb ik me door middel van opleidingen en ervaring gespecialiseerd in organisatie-, personeels- en persoonlijke ontwikkeling, complex bedrijfsprocessen en HR. Als ervaren ondernemer, adviseur, begeleider en trainer ken ik het klappen van de zweep en doorzie de dynamiek van de mensen in een organisatie.
Door mijn brede kennis en ervaring op de formele- en informele aspecten van organisaties en lagen van persoonlijkheden, heb ik een holistische kijk op de dynamiek van de verschillende aspecten en de onderliggende (onbewuste) patronen. Vaak is het alleen maar zichtbaar in de cijfers of het gedrag van mensen. Door de oorzaak van de onbewuste partonen te doorbreken vindt er transformatie naar de gewenste situatie plaats.
Onder de naam Heliotropo help ik mens en organisatie te transformeren naar een nieuw en hoger bewustzijn.

Mijn wortels liggen in Azië, Zuid-Amerika en Europa. De combinatie van oosterse afkomst, zuidelijke temperament en westerse opvoeding en het opgroeien binnen vele culturen heeft van mij een veelzijdig mens gemaakt. In mijn praktijk Heliotropo werk ik afhankelijk van (de behoefte van) mijn cliënt zowel op rationeel niveau  als op het gebied van zingeving en alles wat er tussenin ligt.
Als persoon heb ik een holistische kijk op het leven en zoek de oorzaak en oplossingen in mijzelf. De combinatie van verbinding met de natuur en mijn omgeving, studie, Kriya yoga, Nichiren Boeddhisme (universele levensfilosofie), sport en zingeving helpen mij dichter bij mijn eigen natuur te komen.

Mijn visie is: "de mens is een uniek en veelzijdig schepsel, met diep van binnen antwoorden voor een gelukkig bestaan".

Werkervaring; 
Heliotropo Advies, Begeleiding en Trainingen (handelsnaam van Icis BV) (Direkteur 2016- heden)
Adviseur, procesbegeleider en trainer bij groei- en veranderingsprocessen voor mens en organisatie vanuit een waarderende visie.
Faciliteren bij; cultuurveranderingen binnen organisaties,  lerende organisaties en organisatieontwikkeling, zelfsturende teams, intervisie, supervisie, mediation, syteemdynamisch werk (opstellingen) voor personen en organisaties.


Icis Coaching, Counseling, Consultancy & Trainingen BV (Direkteur, 2002-2016)
Management advies en coaching, persoonlijke ontwikkeling, re-integratie en loopbaanbegeleiding, onderzoeken en implementeren van veranderingstrajecten op het gebied van mens en bedrijfscultuur en trainingen.

Plasa Groep; accountants-, belasting-, juridisch- en organisatieadvieskantoor (Direkteur 1988-2001)
Als medeoprichter en eigennaar in 1988 gestart met 2 eigenaren en in 13 jaar uitgegroeid tot een organisatie met 80 medewerkers.
Begonnen met het zelfstandig verzorgen van boekhoudingen, loonadministraties, jaarstukken, controle werkzaamheden, belastingaangiften, contacten met de belastingdienst en bedrijfsvereniging. Relatiebeheerder, advieswerkzaamheden, begeleiden van ondernemingen op persoonlijk-, fiscaal-, financieel- en personele vraagstukken. Het beschrijven van administratieve organisatie voor ISO-certificering.
Gevolgd door het opzetten en leidinggeven aan diverse afdelingen en eindverantwoordelijk voor personeel en organisatie, marketing en klantenbinding. Naarmate de organisatie groeide, kwamen er leidinggevenden op de afdelingen waarbij het mijn taak was om knelpunten te signaleren en de leidinggevenden te adviseren, ondersteunen en begeleiden met betrekking tot de kwaliteit van het werk en verzuimbeleid. Op de afdeling HR was ik onder andere verantwoordelijk voor verzuimbeleid, salarisadministratie, werving en selectie, aanname en ontslag, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, coaching en counseling. Tevens was ik relatiebeheerder van enkele grote ondernemingen.

Verpleeghuis de Weerde (financiële administratie 1987)

St. Anna ziekenhuis te Geldrop (klinisch chemisch analiste 1982-1987)

Competenties; delegeren, resultaat- en doelgericht, vrij snel patronen uit complexiteit herkennen en benoemen, oplossen van conflicten, als mensen elkaar niet begrijpen; zodanig verwoorden dat men elkaar wel begrijpt en verbindt, omgaan met spanningen en conflicten, handelen in het belang van het grotere geheel, netwerker, sterk intuïtief en sensitief.

Kwaliteiten;  puur waarnemen, pré-cognitieve vaardigheden, verbanden kunnen leggen, de vinger op de zere plek kunnen leggen, effectieve en efficiënte werkwijze, gemakkelijk kunnen navigeren tussen abstract en concreet, heldere communicatie, ondernemend, empatisch, integer, compassie, zintuiglijk scherpzinnig, voelen en denken in balans, in staat om tussen detail en groter geheel te navigeren, out of the box denken, pragmatisch, luisterend oor, overtuigingskracht, duidelijk creatief, flexibel, humor, positief gestemd, verbindend.

Opleidingen; Klinisch Chemisch Analiste, Loonadministratie, Certificerend Accountant, Medische Basiskennis, NLP-trainer, Systemisch-dynamisch werken met families en organisaties, Arbeids- en Organisatiepsychologie (propedeuse), procesbegeleiding/ facilitator voor zelfsturende teams, lerende organisaties en organisatieontwikkeling volgens appreciatie inquiry (universiteit Hasselt, Leuven, Cleveland Ohio), gecertificeerd kernkwadranten trainer, gecertificeerd talentencoach

 

Nieuws
01 januari 2016
Naamswijziging

Met ingang van 1 januari 2016 is de naam van Icis Coaching, Consultancy & Training gewijzigd in Heliotropo; Advies, Begeleiding en Training voor mens en organisatie op het gebied van groei en ontwikkeling. Heliotropo betekent &q

Lees meer »

Volg ons via:Heliotropo
groeien naar een nieuw en hoger bewustzijn
Cor Gehrelslaan 39
5626 HB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)6 513 143 69
Email: info@heliotropo.nl
Website: www.heliotropo.nl
Heliotropo is de handelsnaam van Icis Coaching&Counseling BV
© 2017 All rights reserved